Vi snöröjer med egna fordon, två stycken plogbilar och en snöslunga.  Ring för kontroll 070-3515066 om aktuell status på bansystemet vintertid, eftersom vi försöker hålla fältet öppet för trafik.

Vi snöröjer med egna fordon, 2 st plogbilar och en snöslunga. Vintertid, Ring för kontroll om fältet är snöröjt.

En av våra plogbilar…

Snöslungan

Snöslungan…

Olle på väg ut för att snöröja