Vi hoppas kunna ordna detta konstflygläger vid ett senare tillfälle.