Information från Wermlandsflyg

Wermlandsflyg tillsammans med SGU utför årligen geofysiska flygmätningar på låg höjd och i år berör ett av våra områden delar av Gävleborgs län enligt bifogad karta. Jag tänkte därför delge er lite information om vår verksamhet och möjliga sätt för koordinering av våra verksamheter.

Vi startar årets säsong nu på måndag, 8:e maj, och kommer hålla på under ca tre veckor framåt beroende på väder och vind. Vi kommer vara baserade på och utgå från Söderhamn/Helsinge. Vi är beroende av bra sikt och lugnt luft så vi flyger bara när förutsättningarna tillåter. På grund av turbulens så är normala tider för flygning morgon och kväll. Morgonflygningen pågår vanligtvis kl 5:30-9:30 och kvällsflygningen kl 18:00-22:00, men även andra tider kan förekomma. Flyghöjden är 60 meter över marken men vi stiger upp lite högre vid passage av hinder och i samband med stråkvändningar. Flygningarna genomförs som räta stråk med en stråkseparation av 200 meter i sidled. Flygplanet som kommer att användas är en Twin Commander 500S, ett tvåmotorigt kolvmotorflygplan med en max startvikt på cirka 3000 kg. Registrering och anropssignal SE-LCN. 

Vi monitorerar alltid frekvensen 123,050 så där kan vi nås under flygning. Telefonnummer till pilot är 070-343 71 96. Vi har även en satellittelefon ombord med telefonnummer +88 162 344 38 16. Givetvis ropar vi på relevant flygplatsfrekvens innan vi passerar i närheten av en flygplats.

Om ni har några evenemang inplanerade är vi tacksamma för den informationen så vi kan planera vår flygning därefter. Ni får även gärna sprida denna informationen vidare till andra som kan tänkas ha nytta av den.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning / Best regards

Stefan Mörck

NPFO