Styrelsen samt alla funktionärer.

Ordförande
Patrik Björk

Vice ordförande
Dick Johansson

Sekreterare
P-O Larsson

Kassör
Lars-Erik Petterson

Teknisk ansvarig
Olle Hansson

Firmatecknare
Patrik Björk & Lars-Erik Petterson

Flygtekniker
Johan Kumar

Motorflygchef
Olle Hansson

Brandflygsansvarig
Olle Hansson, Johan Holst, Lars Almgren

Stugfogde
P-O Larsson & Patrik Björk

Bränsle ansvarig
P-O Larsson & Patrik Björk

Segelflygchef
Gert Persson

Skolchef
Patrik Björk

Styrelse suppleanter
Peter Östlund, Gert Persson & Lars Almgren

Aktivitetskommité
Peter Östlund, Kenneth Jansson, Dick Johansson & P-O Larsson

Segelflygtekniker
Jan-Olof Andersson

Fältansvarig
Torbjörn Graf

Valberedning
Erik Näzell & Tomas Eriksson

Revisorer
Bengt-Åke Larsson & Jan-Evert Johansson