Vill du bli medlem i Söderhamns Flygklubb? Tag kontakt med vår kassör Lars-Erik Petterson på tel. 073-991 87 57.

Lars-Erik

Medlemsavgift i SFK

Under uppdatering.