Vill du bli medlem i Söderhamns Flygklubb? Tag kontakt med vår kassör Lars-Erik Petterson på tel. 073-991 87 57.

Lars-Erik

Medlemsavgift i SFK

3950:- / år Exkl förbundsavgift

KSAK förbundsavgift (motorflygare) 530:- / år

Segelflyget förbundsavgift (segelflygare) 1025:- / år

Gästmedlem 600:- / år

Stödmedlem 200:- / år

Om GDPR och hantering av personuppgifter