Undvik överflygning av röd markerade områden.

Undvik upprepade start och landningar efter kl 22.00

ESUM_Mohed – bullerkänsliga områden

För flygfältsinformation ring:

P-O Larsson
tel. 070-351 50 66.

Banan 12-30. 800 meter Asfalt och ytterligare 250 meter Banförlängning gräs i riktning 30.

Stråket 12-30  Öppet för trafik. OBS Markeringar för stråket saknas.