Vi håller klubbstugan öppen på måndagskvällar från kl 18:00. Först dit sätter på kaffe. Den som vill tar med kaffebröd. Vi kommer att ha olika aktiviter såsom, Fpl underhåll, Landningsträning, Vi kommer även att ha fortbildning och vidareutbildning i allt som gäller flyg och säkerhet kring detta. Vi har flera medlemmar som arbetar som yrkespiloter och dom ställer upp och hjälper till med allt vad medlemmarna anser sig vilja förkovra sig i såsom mörkerflygning, navigering, prestanda, vikt och balans beräkningar mm. Sprid detta gärna vidare till de närliggande flygklubbarna om ett öppet flygfält på måndagskvällarna.

Väl mött för en trevlig stund.