Söderhamns Flygklubb genomför passagerarflygningar med våra flygplan under marknadsdagarna. Vår Cherokee kostar 600 :- per flygning. (200:- st om man flyger 3 personer) och i den kan man flyga 3 passagerare tillsammans med piloten, och i vår Motorseglare  kan man flyga en passagerare och pilot, och den kostar 300 :-  att flyga. Flygningen varar i ca 15-20 minuter. Anmäl dig för flygning vid vår klubbstuga, där Du också fyller i ditt tillfälliga medlemskap i Söderhamns flygklubb, eller ring/smsa P-O Larsson 0703515066,  Dick Johansson 0706443785, Gert Persson 0706034280.

Detta bildspel kräver JavaScript.