Tomas tankade upp sin Dynamic på Mohed.

Följ hans blogg.

http://ul-fluglehrer.de/